Career

บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด

คอมฟอร์ทต้า เป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่มลิมเกษม ซึ่งเริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องเสียง, ระบบอิเลคโทรนิคส์ในบ้าน และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และจักรยายนต์ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการเป็นผู้นำในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ด้วยเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ประกอบไปด้วยตัวแทนกว่า 400 รายทั่วประเทศ

คอมฟอทต้า กำลังเปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในหลายตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการต่างประเทศ (Assistant Manager – Foreign Affair) 1 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการต่างประเทศ มีหน้าที่ในการวิจัยตลาดและศึกษาความเป็นไปได้ในระดับเบื้องต้นสำหรับการเข้าสู่ตลาดของสินค้าแต่ละประเภท ทำการติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต ทีมงานในประเทศไทยและอาเซียน รวมไปถึงกลุ่มคู่ธุรกิจเป้าหมาย นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการบริหารทั่วไป การนัดหมาย การประชุม และการดำเนินความสัมพันธ์กับคู่ธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้ช่วยผู้จัดการด้านการต่างประเทศ ได้แก่

- ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การค้าระหว่างประเทศ หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงหากมีความสามารถในการใช้ภาษาอื่นๆ

- สามารถใช้ Microsoft Office, Microsoft Project และ Internet Applications ต่างๆ

- มีความเข้าใจและสามารถปฎิบัติงานในธุรกิจขนาดเล็ก สนใจในธุรกิจระหว่างประเทศ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลก และเทคโนโลยีใหม่ๆ

- มีความเป็นผู้นำสูง กระตือรือร้น ความสามารถในการนำเสนอที่น่าสนใจ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

- สามารถปฎิบัติงานในต่างจังหวัด และต่างประเทศได้บ้างเป็นครั้งคราว

- ควรมีประสบการณ์ในการเดินทางหรือการศึกษาในต่างประเทศ


ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager) 2 ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายขายมีหน้าที่ในการจัดทำกลยุทธ์การขายและแผนการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Buglar Alarm and Fire Alarm) ทำการบริหารการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน รวมทั้งจัดหาและบริหารเจ้าหน้าที่การตลาด ทำการติดต่อประสานงานและดำเนินความสัมพันธ์กับคู่ธุรกิจ นอกจากนี้ยังต้องร่วมในการวางแผนการตลาดและกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทด้วย

คุณสมบัติของผู้จัดการฝ่ายขาย ได้แก่

- ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการบริหารธุรกิจ

- มีประสบการณ์ในการบริหารการขายไม่ต่ำกว่า 3 ปี ทั้งในส่วน Modern Trade และ Traditional Trade

- มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า, อีเลคโทรนิคส์ หรือระบบสัญญาณรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงหากมีความสามารถในการใช้ภาษาอื่นๆ

- สามารถใช้ Microsoft Office และ Internet Applications ต่างๆ

- มีความเข้าใจและสามารถปฎิบัติงานในธุรกิจขนาดเล็ก สนใจในธุรกิจ การตลาด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลก และเทคโนโลยีใหม่ๆ

- มีความเป็นผู้นำสูง กระตือรือร้น ความสามารถในการนำเสนอที่น่าสนใจ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

- สามารถปฎิบัติงานในต่างจังหวัด และต่างประเทศได้บ้างเป็นครั้งคราว

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย - ระบบรักษาความปลอดภัย และ วัสดุพื้นผิว (Marketing and Sales Executive – Security System / Floor Materials) – 5 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขายมีหน้าที่ในการดำเนินการติดต่อประสานงาน การนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์และเปิดช่องทางในการจัดจำหน่ายใหม่สำหรับสินค้าในกลุ่มระบบรักษาความปลอดภัย และ กลุ่มวัสดุพื้นผิว รวมทั้งติดต่อและประสานงานกับคู่ธุรกิจที่ได้ดำเนินธุรกิจกับทางบริษัทแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่พักอาศัย, โครงการอสัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ, กลุ่ม Modern Trade, กลุ่ม corporate และตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ นอกจากนี้ยังต้องทำหน้าที่ด้านการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย ได้แก่

- ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- จบการศึกษาวุฒิ ปวส. ด้านการขาย หรือ การตลาด หรือ ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ

- มีประสบการณ์ในการตลาดหรือการขาย ในกลุ่มลูกค้า Retail, Dealer and Distributor, Modern Trade, มัณฑนากรและสถาปนิก, กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้าน, หรือ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

- มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า, อีเลคโทรนิคส์ หรือระบบสัญญาณรักษาความปลอดภัย (สำหรับส่วนการขายระบบรักษาความปลอดภัย) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจได้

- สามารถใช้ Microsoft Office, Microsoft Project และ Internet Applications ต่างๆ

- มีความเข้าใจและสามารถปฎิบัติงานในธุรกิจขนาดเล็ก สนใจในธุรกิจ การตลาด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลก และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

- มีความสนใจในรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ในเมือง รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีความเป็นผู้นำสูง กระตือรือร้น ความสามารถในการนำเสนอที่น่าสนใจ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

- สามารถปฎิบัติงานในต่างจังหวัดได้บ้างเป็นครั้งคราว


เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด – งานบริการ (Marketing and Sales Executive – Service) (1 ตำแหน่ง)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขายมีหน้าที่ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการขายสำหรับงานบริการในกลุ่มระบบรักษาความปลอดภัย ทำการติดต่อและนำเสนองานบริการต่อเนื่องให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่มีอยู่กว่า 5000 ราย นอกจากนี้ยังต้องทำหน้าที่ด้านการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ได้แก่

- ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- จบการศึกษาวุฒิ ปวส. ด้านการขาย หรือ การตลาด หรือ ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ

- หากมีประสบการณ์ในการเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์ หรือการเสนอขายงานบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า, อีเลคโทรนิคส์ หรือระบบสัญญาณรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจได้

- สามารถใช้ Microsoft Office, Microsoft Project และ Internet Applications ต่างๆ

- เข้าใจในธรรมชาติของงานบริการ

- มีความเป็นผู้นำสูง กระตือรือร้น ความสามารถในการนำเสนอที่น่าสนใจ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย - อุปกรณ์ตกแต่งจักรยานยนต์ (Marketing and Sales Executive – Motrocycle Accessories) - 5 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขายมีหน้าที่ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์และเปิดช่องทางในการจัดจำหน่ายใหม่สำหรับสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยายนต์ ดูแลและประสานงานกับลูกค้าในกลุ่ม Dealer และ Distributor รวมทั้งติดต่อและประสานงานกับพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ได้แก่

- ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

- จบการศึกษาวุฒิ ปวส. ด้านการขาย หรือ การตลาด หรือ ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ

- มีประสบการณ์ในการตลาดหรือการขาย ในธุรกิจที่เกียวข้องกับจักรยานยนต์

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจได้

- สามารถใช้ Microsoft Office, Microsoft Project และ Internet Applications ต่างๆ

- มีความเข้าใจและสามารถปฎิบัติงานในธุรกิจขนาดเล็ก สนใจในธุรกิจ การตลาด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลก และเทคโนโลยีใหม่ๆ

- มีความเป็นผู้นำสูง กระตือรือร้น ความสามารถในการนำเสนอที่น่าสนใจ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

- สามารถปฎิบัติงานในต่างจังหวัดได้บ้างเป็นครั้งคราว


เจ้าหน้าที่พาณิชย์อิเลคโทรนิคส์ (E-Commerce) (1 ตำแหน่ง)

เจ้าหน้าที่พาณิชย์อิเลคโทรนิคส์ มีหน้าที่ในการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทั้งทางเวปไซต์ และ ทางอีเมล์ ทำการพัฒนาและบริหารเวปไซต์ของบริษัท สร้างฐานข้อมูลสำหรับ E-Commerce โดยรวบรวมฐานรายชื่อลูกค้าเป้าหมายจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งในอินเตอร์เน็ต ทำการตลาดผ่านอีเมล์และช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่พาณิชย์อิเลคโทรนิคส์ ได้แก่

- ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด หรือ พาณิชย์อิเลคโทรนิคส์

- มีความสนใจใน E-Commerce และ มีความเข้าใจในหลักการทำธุรกิจและการตลาดผ่านทางอินเตอร์เน็ต

- หากมีประสบการณ์การทำการตลาดผ่านทางอินเตอร์เน็ตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้ Microsoft Office, Microsoft Project และ Internet Applications ต่างๆ

- มีความเข้าใจและสามารถปฎิบัติงานในธุรกิจขนาดเล็ก สนใจในธุรกิจระหว่างประเทศ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลก และเทคโนโลยีใหม่ๆ

- มีความสามารถในการสร้างช่องทางจำหน่ายใหม่ ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้งสำหรับกลุ่มลูกค้าภายในและต่างประเทศ

- มีความเป็นผู้นำสูง กระตือรือร้น ความสามารถในการนำเสนอที่น่าสนใจ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

ผู้จ้ดการฝ่ายเทคนิคและบริการ (Technical Manager) – 2 ตำแหน่ง

ผจก. ฝ่ายเทคนิคและบริการ มีหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานติดตั้ง, ซ่อมบำรุง และบริการหลังการขาย ของระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการพัฒนาขีดความสามารถทางวิศวกรรมของ คอมฟอทต้า ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาและประเมินเทคโนโลยีใหม่ และการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่

คุณสมบัติของผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและบริการ ได้แก่

- ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- ปวส., ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า และ อิเลคโทรนิคส์

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ในการควบคุมการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ ระบบบ้านอัตโนมัติ

- สามารถใช้ Microsoft Office, Microsoft Project, Auto CAD และ Internet Applications ต่างๆ

- มีความเป็นผู้นำสูง กระตือรือร้น ความสามารถในการให้บริการที่ดี และมนุษยสัมพันธ์ดี

- สามารถขับรถยนต์ได้

- หากมียานพาหนะเป็นของตัวเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถปฎิบัติงานในต่างจังหวัดได้บ้างเป็นครั้งคราว


เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า และ อิเลคโทรนิคส์ (Electrical and Electronic Technician) - 5 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า และ อิเลคโทรนิคส์ ทำหน้าที่ในการติดตั้ง หรือ ควบคุมการติดตั้ง ของระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงงานซ่อมบำรุงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการพัฒนาขีดความสามารถทางวิศวกรรมของ คอมฟอร์ทต้า ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาและประเมินเทคโนโลยีใหม่ และการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า และ อิเลคโทรนิคส์ ได้แก่

  • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปวช., ปวส., สาขาไฟฟ้า และ อิเลคโทรนิคส์
  • มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย หรือ ระบบไฟฟ้า จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้ Microsoft Office, Microsoft Project และ Internet Applications ต่างๆ

    มีความเป็นผู้นำสูง กระตือรือร้น ความสามารถในการให้บริการที่ดี และมนุษยสัมพันธ์ดี

  • สามารถขับรถยนต์ได้ และหากมียานพาหนะเป็นของตัวเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถปฎิบัติงานในต่างจังหวัดได้บ้างเป็นครั้งคราว


เลขานุการ (1 ตำแหน่ง)

เลขานุการ จะทำหน้าที่การจัดเตรียมข้อมูลการตลาด การเตรียมข้อมูลการขาย จัดการด้านการสื่อสาร โต้ตอบจดหมายธุรกิจ การจัดการธุรการและเอกสาร การนัดหมาย การติดตามงาน และการประสานงานทั่วไป

คุณสมบัติของเลขานุการได้แก่

- ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- จบการศึกษาวุฒิ ปวส. ด้านเลขานุการ การขาย หรือ การตลาด หรือ ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ

- หากมีประสบการณ์ในการทำงานสนับสนุนตลาดหรือการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจได้

- สามารถใช้ Microsoft Office และ Internet Applications ต่างๆ

- มีความเข้าใจและสามารถปฎิบัติงานในธุรกิจขนาดเล็ก สนใจในธุรกิจ การตลาด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลก และเทคโนโลยีใหม่ๆ

- มีความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้แง่มุมทางธุรกิจใหม่ๆ ความสามารถในการนำเสนอที่น่าสนใจ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


ผู้ที่สนใจสามารถส่ง Resume ของท่านพร้อมภาพถ่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาที่ application@comforta.co.th หรือทางไปรษณีย์ที่
บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด
ชั้น 1 – 2 อาคารเกษมธนกุล
25/1 ซอยพระยาพิเรนทร์
ถนนเชื้อเพลิง ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0.22401331-2
application@comforta.co.th
www.comforta.co.th