บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตัล (Digital Marketing Officer)

Posted by | | Job Vacancies | No Comments on บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตัล (Digital Marketing Officer)

เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตัล (Digital Marketing Officer) – 1 ตำแหน่ง (Full Time)

รายละเอียดของงาน

– เนื่องจากเป็น Section ใหม่ที่ บ. ต้องการขยาย Postiion นี้จึงต้องทำหน้าที่ในการ Set up ระบบและวิธีการทำงานด้วย
– พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บ. ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
–  การสร้าง eComerce Platform ของ บ. เอง
– บริหารจัดการการจัดจำหน่ายผ่าน e-Marketplace ต่าง ๆ 
– พัฒนาการทำการตลาดของ บ. ผ่านสื่อดิจิตัล และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 
– Facebook
– Instagram
– Line@ 
– Webboard 
– พัฒนาและบริหารเวปไซต์ของ บ. / ดูแลภาพรวมและการจัดทำเนื้อหาที่น่าสนใจ
– ประสานงานลูกค้ากับ จนท. ฝ่ายขายในการขายผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
– ศึกษาและวิเคราะห์คู่แข่ง และสถานการณ์ในตลาด 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ช / ญ อายุไม่เกิน 35 ปี
– การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด นิเทศน์ศาสตร์ หรือ สื่อดิจิตัล
– มีประสบการณ์การทำการตลาดออนไลน์ 2 -3 ปี 
– Facebook Ads
– Facebook Page Admin
– Instagram Admin
– Google Adwords
– SEO 
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจได้
– มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษษะการนำเสนอที่ดี 
– สามารถใช้ Microsoft Office, Microsoft Project และ Internet Applications ต่างๆ
– มีความเข้าใจและสามารถปฎิบัติงานในธุรกิจขนาดเล็ก สนใจในธุรกิจระหว่างประเทศ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลก และเทคโนโลยีใหม่ๆ
– มีความสามารถในการสร้างช่องทางจำหน่ายใหม่ ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้งสำหรับกลุ่มลูกค้าภายในและต่างประเทศ
– มีความเป็นผู้นำสูง กระตือรือร้น ความสามารถในการนำเสนอที่น่าสนใจ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี  และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

คลิ๊กเพื่อกรอกใบสมัคร


No Comments

Comments are closed.