โปรเจ็ค Flagship Store ใหม่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Posted by | · | News & Activities · Home & Building System | No Comments on โปรเจ็ค Flagship Store ใหม่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

บ. คอมฟอทตัา จำกัด ได้มีโอกาสร่วมงานกับ True Corporation กับโปรเจ็ค Flagship Store ใหม่ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ทางบริษัทได้ติดตั้ง และวางระบบอุปกรณ์แจ้งเตือนกันขโมย และป้ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Shelf Label (ESL) ที่แสดง ราคา ข้อมูล หรือโปรโมชั่นต่างๆจากร้านแบบ real-time

ป้ายสินค้าอิเล็กโทรนิกส์/ Electronic Shelf Label (ESL)
ป้ายสินค้าอิเล็กโทรนิกส์/ Electronic Shelf Label (ESL)
อุปกรณ์แจ้งเตือนกันขโมยสำหรับแก็ดเจ็ต
อุปกรณ์แจ้งเตือนกันขโมยสำหรับ Smart Phone และ ESL

No Comments

Comments are closed.