บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงาน

Posted by | No Tags | News & Activities | No Comments on บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงาน

บ. คอมฟอทตัา จำกัด ขอร่วมสนับสนุนให้คนไทยทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 และถึงขณะนี้ เพื่อนร่วมงานของเราได้รับวัคซีน

Read More