บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงาน

Posted by | No Tags | News & Activities | No Comments on บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงาน

บ. คอมฟอทตัา จำกัด ขอร่วมสนับสนุนให้คนไทยทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 และถึงขณะนี้ เพื่อนร่วมงานของเราได้รับวัคซีนไปแล้วมากกว่า 97% ของจำนวนทั้งหมด นอกจากนี้ เรายังยึดหลักสุขอนามัายที่ดี ในการดูแลพื้นที่การทำงาน ห้องประชุม และโชว์รูมของเรา พร้อมทั้งทำความสะอาด และฆ่าเชื้ออยู่อย่างสม่ำเสมอ

เราภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีของเพื่อนร่วมงาน คู่ค้า และลูกค้าของเรา


No Comments

Comments are closed.