โปรเจ็ค Security Solution: True Flagship Store – Central Pattaya

Posted by | | News & Activities · Home & Building System | No Comments on โปรเจ็ค Security Solution: True Flagship Store – Central Pattaya

บ. คอมฟอทตัา จำกัด ได้มีโอกาสร่วมงานกับ True Corporation กับโปรเจ็ค Flagship Store ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา ทางบริษัทได้ทำการติดตั้ง และวางระบบอุปกรณ์แจ้งเตือนกันขโมยสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และแก็ดเจ็ตต่างๆ

อุปกรณ์แจ้งเตือนกันขโมยสำหรับสมาร์ทโฟน
อุปกรณ์แจ้งเตือนกันขโมยสำหรับแก็ดเจ็ต
True – Central Pattaya
อุปกรณ์แจ้งเตือนกันขโมยสำหรับสมาร์ทโฟน และ แก็ดเจ็ต

No Comments

Comments are closed.